Büyükşehir'den Kişisel Verilen Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi” verildi. Video konferans yoluyla düzenlenen eğitime Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, MUTTAŞ, MUBEP, Bağyaka, Beltes ve MELSA’da görev yapan personel katıldı.

Düzenlenen eğitim programında veri sorumlularının aydınlatma, veri güvenliğini sağlama, ilgili kişi başvurularını karşılama ve kurul kararlarını karşılama ve VERBİS’e kayıt yükümlülüklerinin yanı sıra bu yükümlülüklere uymayanlar hakkındaki cezai yaptırımlar anlatıldı.

Ayrıca veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturdukları kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırılan envanterden örnekler verildi.

Veri envanteri oluşturma aşamaları, kişisel verilerin işlenme şartları,  açık rıza ve açık rıza alınmayacak haller nelerdir detaylı bir şekilde anlatıldı. Personelin soru cevaplarıyla eğitim sonlandırıldı.

BENZER İÇERİKLER