CHP’li Girgin: Marmaris’te köylü lehine verilen Osmanlı tapu kararları iptal ediliyor

Marmaris’te 70 yıl süren Osmanlı tapu davalarını kazanan köylülerin, mahkeme kararlarının neden iptal edilmeye başlandığını belirten CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yazılı olarak yanıtlaması için TBMM’ye soru önergesi verdi.

70 yıllık mücadele sonucunda köylülerin lehine kararlar alındığını, şmdi ise Yargıtay'ın bu kararlarının yok sayıldığını belirten CHP'li Girgin, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Muğla ili, Marmaris ilçesinin köylerinden Çamlı, Hisarönü, Yeşilbelde, Karaca Köyleri ile Küfre, Yedi Adalar ve Bördübet Mevkileri de dahil olmak üzere taşınmazların tamamının Osmanlı’dan beri kendisine ait olduğunu iddia eden Şerif Efendi Ailesi tüm köylülere dava açmıştır. Davalar 1950’li yıllarda başlamış, halen sürmektedir. Bu demektir ki, köylülerin 70 yıllık mücadelesi var. Marmaris Kadastro Mahkemesi’nin elde ettiği Örnek Karar’a göre 3500 dosyadan köylü lehine karar verildi. Ancak Yargıtay 2012’den beri bu örnek kararı yok sayıyor, yeniden başka bir örnek karar elde edilmesi isteniyor. Marmaris Kadastro Mahkemesi’nin 1996/11 Esas, 2001/16 Karar sayılı örnek dosyasında verilen kararın Mahkeme’nin %90 kararında örnek alınmasına rağmen bu gün yok sayılmasının sebeplerinin araştırılması gerekir.”

"KÖYLÜLERİMİZ MAHKEMELERE GİTMEKTEN, HARÇ ÖDEMEKTEN YILDI"

Girgin davaya konu alan hakkında, “Osmanlı tapusuna dayanarak dava yoluna gidenler 290 bin dönüm üstünde hak iddia etmişti. Davada, Osmanlı tapu kaydının gerçek manada tapu kaydı olmadığı, ayrıca miktarının da ormanlara işaret eden 14.000 dönüm olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu süreçte köylülerimiz mahkemelere gitmekten, harç ve keşif gideri ödemekten yılmıştır” dedi. 

"KÖYLÜLERİMİZ LEHİNE KARAR YOK SAYILIYOR"

Girgin hukuki süreci şöyle özetledi: “Marmaris Kadastro Mahkemesi’nin 2001 yılında köylülerimiz lehine aldığı karar, Yargıtay 7.Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın onama kararı ile kesin olarak karara bağlanmıştı. Ancak şimdi Yargıtay aleyhe bozduğu davalardan birini kılavuz seçerek köylü aleyhine karar veriyor. Yargıtay’ın önceki onama kararına rağmen köylüler lehine kararı yok saymasının sebeplerinin araştırılması gerekir.”

ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Girgin sözlerini Adalet Bakanlığı’na şu çağrıyı yaparak noktaladı: “Cumhuriyet tapusu iptal edilmeye başlanan 3500 ailenin ve 10 binden fazla köylünün tepkisine Adalet Bakanlığı kayıtsız kalmamalı. Türkiye eğer gerçekten bir hukuk devletiyse, Cumhuriyetin tapularına mutlaka sahip çıkılmalı, mahkemelerin çelişkili kararları üzerinde durulmalı ve bu hukuk cinayeti derhal çözülmelidir. Adalet Bakanlığı yıllardır süren ve 10 bin köylüyü ilgilendiren bu konuyla ilgili bir araştırma yapmalıdır.”

BENZER İÇERİKLER